top of page

Integritets Policy

Vår integritetspolicy


På Great Sleep Solutions är vi engagerade i att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar information om dig när du använder våra webbplatser, mobilappar och andra onlineprodukter och tjänster (gemensamt "Tjänsterna") eller när du på annat sätt interagerar med oss.


Läs denna integritetspolicy noggrant. Genom att använda tjänsterna samtycker du till insamling, användning och delning av din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till våra policyer och metoder ska du inte använda tjänsterna.

 

Information vi samlar in

Vi samlar in information om dig på olika sätt när du använder tjänsterna.

Information du ger oss: Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller oss. Vi samlar till exempel in information när du skapar ett konto, uppdaterar din profil, publicerar innehåll (t.ex. kommentarer eller recensioner) eller kommunicerar med oss (t.ex. via kundsupport). De typer av information vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och all annan information du väljer att tillhandahålla.

 

Information som vi samlar in automatiskt: Vi samlar också in viss information automatiskt när du använder tjänsterna. Detta inkluderar information om din enhet och dess programvara, till exempel din IP-adress, webbläsartyp och enhetsidentifierare. Vi kan också samla in information om din plats, samt information om din användning av tjänsterna, till exempel datum och tid du öppnar tjänsterna, sidorna du besöker och innehållet du tittar på. Vi kan samla in denna information genom att använda cookies, webbfyrar och annan spårningsteknik.

 

Information vi samlar in från tredje part: Vi kan också samla in information om dig från tredje part. Om du till exempel får tillgång till tjänsterna via en tredjepartsinloggning (som Facebook eller Google) kan vi samla in information från dessa tredje parter. Detta kan inkludera ditt namn, e-postadress och annan personlig information som dessa tredje parter har samlat in om dig.

 

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in om dig för en mängd olika ändamål, inklusive:

 

 • För att tillhandahålla och underhålla tjänsterna: Vi använder din information för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, inklusive för att anpassa din upplevelse, för att aktivera vissa funktioner och för att behandla och uppfylla dina förfrågningar.

 • För att kommunicera med dig: Vi använder din information för att kommunicera med dig om tjänsterna, samt för att skicka reklammaterial och annan marknadsföringskommunikation till dig. Du kan välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden.

 • För att genomdriva våra policyer: Vi kan använda din information för att genomdriva våra policyer och användarvillkor och för att uppfylla juridiska skyldigheter.

 • För forskning och utveckling: Vi kan använda din information för att bedriva forskning och utveckling för att förbättra tjänsterna och utveckla nya produkter och tjänster.

 

Hur vi delar din information

Vi kan dela din information på följande sätt:

 • Med tredjepartsleverantörer: Vi kan dela din information med tredje part som utför tjänster för vår räkning, såsom hosting, analys, betalningshantering och kundsupport. Dessa tjänsteleverantörer får endast använda din information efter behov för att tillhandahålla de tjänster vi har behållit dem för att utföra.

 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för marknadsföring och andra ändamål.

 • Med tredje part av juridiska skäl: Vi kan dela din information med tredje part om vi anser att avslöjande är nödvändigt för att följa lagen, för att skydda GreatSleepSolutions rättigheter, egendom eller säkerhet eller för att genomdriva våra policyer.

 • Med tredje part i samband med en affärstransaktion: Om vi är inblandade i en sammanslagning, förvärv, finansiering eller försäljning av hela eller en del av vår verksamhet kan vi dela din information med de parter som är involverade i transaktionen.

 

Dina val och rättigheter

Du har vissa val och rättigheter i förhållande till din information, som beskrivs nedan:

 

 • Välja bort marknadsföringskommunikation: Du kan välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 • Åtkomst till och uppdatering av din information: Du kan komma åt, uppdatera eller begära radering av din personliga information när som helst genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 • Invända mot behandlingen av din information: Du kan invända mot behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter. Om du invänder kommer vi att sluta behandla din personliga information såvida vi inte har tvingande legitima skäl att fortsätta eller är skyldiga att göra det enligt lag.

 • Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till insamling, användning eller delning av din personliga information kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 • Klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du har problem med våra sekretessrutiner kan du rapportera det till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

 • Lagring av uppgifter

 

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. 

Ändringar i vår integritetspolicy

 

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då för att återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller reglerande skäl. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn när du använder tjänsterna för att hålla dig informerad om vår informationspraxis och de val som är tillgängliga för dig.

 

Kontakta oss

 

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritets policy, tveka inte att kontakta oss. Vår kundtjänst är tillgängligt för att hjälpa dig måndag till fredag, 9 till 17 CET. Du kan nå oss via e-post hello@greatsleep.se eller kontakta oss på sidan "kontakta oss".

bottom of page