top of page

Därför ska du sova i ett mörkt sovrum.

Uppdaterat: 13 dec. 2023

Att det är svårt att sova när vi inte har ett mörkt sovrum är ingen nyhet. Men att det påverkar oss under tiden vi sover är något alla inte vet. Enligt nya studier ökar chansen för återfall i bipolär sjukdom ifall man exponeras för ljus när man sover.


Två hundar som sover

Sov i ett mörkt sovrum!

Vår kropp är designad för att fungera i cykler av ljus och mörker. När vi utsätts för ljus, särskilt det blåa ljuset från elektroniska enheter och lampor, signalerar det till våra hjärnor att vara vakna och alerta. Detta kan störa sömnens naturliga gång och leda till sömnproblem och över tid, påverka vår mentala hälsa.


Att hålla sovrummet mörkt när du går och lägger dig kan vara enkelt men kraftfullt. Det minskar störningar från yttre ljuskällor och skapar en optimal miljö för att hjälpa dig att somna snabbare och fördjupa din sömn. En effektiv metod för att uppnå detta är att använda en sovmask. Sovmasker blockerar effektivt ut omgivande ljus och skapar ett mörkt utrymme som främjar en ostörd nattsömn.


En intressant studie

Forskare har länge betonat sambandet mellan sömn och mental hälsa. En studie som nyligen genomfördes ger oss insikter som inte bara är relevanta för dem med bipolar störning, utan för oss alla. Studien inkluderade 172 personer med bipolär störning och undersökte hur nattljusets intensitet påverkade risken för återfall av maniska eller hypomana episoder under en 2-årsperiod.


Resultaten var övertygande. Av de 172 deltagarna avslutade 91% uppföljningen efter två år och av de som avslutade uppföljningen upplevde 22% maniska eller hypomana episoder under studieperioden. Det mest anmärkningsvärda var att risken för återfall var signifikant högre när genomsnittlig nattlig belysning översteg 3 lux. I enkla ord innebär detta att deltagare som exponerades för starkare nattljus hade en 2,54 gånger högre risk för maniska eller hypomana episoder jämfört med dem som sov i mörkare miljöer.


Ljuset påverkar oss alla

För dem av oss som inte lider av bipolär störning kan denna forskning också ge viktiga insikter. Även om våra risker för maniska episoder kanske inte är lika påtagliga som för dem med bipolär störning, påverkar ljusexponering på natten vår sömnkvalitet och övergripande välbefinnande. Våra kroppar behöver mörker för att producera sömnhormonet melatonin, som reglerar vår sömn-vaknadsrytm. Genom att minimera ljusstörningar i sovrummet hjälper du kroppen att producera melatonin vilket kommer leda till en ökad sömnkvalitet.Källor:Trött på att vara trött?

Vi på Great Sleep Solutions hjälper dig, kolla in i butiken!
All information på denna webbplats, oavsett datum, bör aldrig ersätta personlig medicinsk rådgivning från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page