top of page

Sömnbehovet genom åren

Sömn är en fundamental del av våra liv och spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. Men hur förändras vårt behov av sömn genom livet? Är det verkligen så att vi behöver mindre sömn när vi blir äldre, eller finns det andra faktorer som påverkar våra sömnvanor genom åren? I den här bloggartikeln kommer vi att utforska de olika skedena i livet och hur vårt sömnbehov förändras över tid.


stress och sömn

Sömnbehovet varierar

Ju äldre vi blir desto mindre sömn behöver vi. Men det är inte bara ålder som påverkar sömnbehovet, ifall man är sjuk, stressad eller tränar mycket behöver man mer sömn för att få den återhämtning kroppen behöver.


Sömnbehovet varierar beroende på ålder. Spädbarn och småbarn behöver betydligt mer sömn än vuxna. Nyfödda sover vanligtvis upp till 16 till 20 timmar per dag, medan småbarn i åldern 1 till 3 år behöver ungefär 12 till 14 timmar sömn. Förskolebarn i åldrarna 3 till 5 år behöver vanligtvis 10 till 12 timmar sömn per natt. Sömnbeteendet förändras när vi blir äldre. I tonåren minskar sömnbehovet något till cirka 8 till 10 timmar per natt. Vuxna behöver generellt sett 7 till 9 timmars sömn för att känna sig utvilade och fungera optimalt under dagen. Äldre vuxna har oftast lite kortare sömnbehov och kan vara nöjda med 6 till 8 timmars sömn. Att förstå vårt individuella sömnbehov är viktigt för att kunna möta det och upprätthålla god hälsa. Att regelbundet uppnå tillräckligt med sömn är avgörande för att förbli fokuserad, energifylld och för att främja optimal kroppsfunktion.Sömnkvalitet

Bara för att man sover länge betyder det inte att man kommer vakna upp utvilad. När vi sover går vi igenom olika stadier av sömn. Djupsömn är det stadiet som är viktigast för återhämtningen. Om vi inte får tillräckligt med djupsömn kommer vi inte att känna oss utvilade när vi vaknar, även om vi sovit åtta timmar. Därför är det viktigt att försöka maximera djupsömnen.


Det finns många olika sätt man kan förbättra sömnkvaliteten, och öka mängden djupsömn. Enligt studier kan träning bidra till att man får en mer kvalitativ sömn och att man spenderar mer tid i djupsömn.Källor:Trött på att vara trött?

Vi på Great Sleep Solutions hjälper dig!
All information på denna webbplats, oavsett datum, bör aldrig ersätta personlig medicinsk rådgivning från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page