top of page

Vikten av att undvika sömnbrist

Sömnbrist kan skapa en rad olika problem i ens vardag men även på längre sikt. I detta inlägg går vi igenom effekterna av att sova för lite, på både kort och lång tid.


sömnbrist

När sover man för lite?

Sömnbehovet varierar från person till person, men vanligtvis behöver en vuxen 7-8 timmars sömn varje natt för att fungera optimalt. Men alla är olika, de finns de som klarar sig på 5 timmars sömn, och ofta beror det på att de spenderar väldigt mycket tid i de djupa sömnstadierna. Ett enkelt sätt att ta reda på ditt sömnbehov är att sova med vår sleep tracker.Motsatsen till sömnbrist

Motsatsen till sömnbrist är ju att man sover för mycket, och det är också farligt. Att sova för mycket ger en ökad risk för stroke. En studie visar att de som sover mer en 8 timmar per natt, har 46% större chans att drabbas av stroke än de som sover mellan 6-8 timmar. Studien visade att de som sov mindre än 6 timmar per natt hade en 18% högre risk att få stroke. 


Precis som att sova för lite, så påverkas det kognitiva av att sova för mycket. En stor studie med 16 000 deltagare visar att sova mer eller mindre än 7-8 timmar per natt har negativa effekter på vår kognitiva förmåga. Enligt studien är det främst förmågan att lösa avancerade problem som försämras av för lite eller för mycket sömn. Att sova för mycket ökar även risken för att bli överviktig och/eller drabbas av diabetes. 


hundar sover

Sömnbrist och immunförsvar

Kopplingen mellan sömn och immunförsvaret är stor, och den är viktig. Sömnen är den tid då kroppen återhämtar sig och reparerar och förstör olika celler. Sömnforskaren John Axelsson, som leder en forskargrupp vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har gjort en väldigt intressant studie angående sömn och immunförsvaret. I studien deltog 36 friska försökspersoner som lämnade blodprov tre morgnar i följd samtidigt som de svarade på frågor om hur de sovit föregående natt, hur fysiskt aktiva de varit samt hur stressade de kände sig. Studien visade att de som sovit mindre än sju timmar under föregående natt hade förändringar i sitt immunförsvar. De så kallade NK-cellerna, som bland annat kan döda cancerceller, hade 30 procents sämre funktion än hos dem som sovit längre. Samtidigt hade de så kallade T-cellerna en nästan 50 procents högre funktionsnivå. Även de som beskrev sig som stressade hade högre funktionsnivåer på T-cellerna, som har en rad uppgifter i immunförsvaret.


En liknande studie gjordes i USA där drygt 150 studiedeltagare fick beskriva sin sömn under två veckors tid. De fick även ta näsdroppar som innehöll förkylningsvirus. Studiens resultat var ganska övertygande, de som hade sovit mindre än sju timmar per natt blev förkylda i tre gånger så hög utsträckning som de som sovit åtta timmar eller mer.


Sömnbrist ökar risken för allvarliga sjukdomar

Långvarig sömnbrist ökar risken för förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, depression, utmattningssyndrom, cancer och Alzheimers. 


Forskning visar att sömnbrist kan ge en ökad risk för stroke. Studien visade att de som sov mindre än 6 timmar per natt hade en 18% större chans att drabbas av stroke än de som sov mellan 6-8 timmar per natt.


Övervikt har ett klart samband med sömnen. Forskare genomförde en studie där de analyserade sömnmönster, dagliga matintag och matkvalitet hos 495 kvinnor. De upptäckte att sömnbrist var kopplat till en ökad konsumtion av mat och och att kvaliteten på maten var lägre. Resultaten av studien visar hur brist på sömn kan påverka viktiga hormoner och därigenom påverka matvanor och viktregleringen. Sömnbrist kan alltså skapa en obalans i dessa hormoner.


En annan studie visar att de som endast sover fyra timmar per natt äter 300 kalorier mer varje dag än de som sover nio timmar per natt. Detta visar på att dålig sömn ökar suget för mat, vilket i sin tur kan leda till övervikt.


Studier har visat att 40% av de som lider av insomni lider även av depression, och 80% av de som lider av depression lider av insomni. Depression och sömn har ett starkt sammanhängande, men forskare har svårt att poängtera ut ifall det är sömnbristen som leder till depression, eller ifall depression leder till sömnbrist.


Sömnbrist kan öka risken för cancer. När vi sover dödar NK-cellerna våra cancerceller, men en natts dålig sömn gör att dessa NK-celler får 30% sämre funktion, vilket gör att de inte kan eliminera cancercellerna på ett lika effektivt sätt. Studier har visat att de som sover mindre än 6 timmar per natt har en 40% större risk att drabbas av cancer, än de som sover de rekommenderade 7-8 timmarna per natt. Men återigen, det är viktigt att inte sova för mycket. En annan studie visade att för mycket sömn, cirka 9 timmar och mer, också kan en ökad risk att drabbas av cancer. 


Beta-amyloid är peptider som bildas naturligt i kroppen och det är särskilt känt för dess koppling till alzheimers. Kroppen producerar dessa peptider naturligt och när vi sover rensar hjärnan de farliga peptiderna. När vi inte sover kan kroppen alltså inte rensa peptiderna och då blir nivåerna av beta-amyloid i hjärnan för höga. Då bildas det plack av beta-amyloid som samlas mellan nervcellerna, och det är då sjukdomen Alzheimers startar. En studie visade att en natt utan sömn ökar nivåerna av beta-amyloid i hjärnan med 5%, för de som lider av Alzheimers uppskattas beta-amyloid nivåerna öka med ca 43%. En annan studie indikerar att en natts sömnbrist resulterade i att nivåerna av proteinet tau ökade med 17%, medan en god natts sömn bara ökade nivåerna med cirka två procent.

Källor:

Trött på att vara trött?

Vi på Great Sleep Solutions hjälper dig!
All information på denna webbplats, oavsett datum, bör aldrig ersätta personlig medicinsk rådgivning från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page